Tuesday, June 23, 2015

Българска интелигентна интернет търсачка

Моята нова разработка - интелигентна интернет търсачка, предназначена за българи. Търсачката е с кодово име Попи.

С какво ще бъде по-добра от другите търсачки като napred, jabse, boom и други подобни. За сега само в едно: ще разбира добре смисъла на българските думи и ще може да прави семантичен и прагматичен анализ на информацията. А всички знаем, че българският език е доста труден за анализ. Дори за научаване....

Все още съм в процес на уточняване на детайлите по хостинга, дизайна на първата страница, изграждане на инфраструктура за сървърните услуги, краулери и т.н,

No comments:

Post a Comment