Thursday, June 25, 2015

64 битова семантична мрежа

Вчера оглеждах семантичните категории на моята интернет търсачка Попи.
Изглежда ще трябва да премина към 64bit семантична мрежа, тъй като май не ми стига 32bit за преставяне на основните семантични категории.
Както и да е, търсачката вече показва задоволителни резултати в тестовете, предстои другата седмица да стартира и първия ми краулер, паяка де (crawler).

No comments:

Post a Comment